Seglingen 11-08-31.
Klicka på
428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0831-poster
QT-filen är c:a 24 MB.

Tillbaka.