Seglingen 11-08-24.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0824-poster