Seglingen 11-06-29.
Klicka på
428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0629-poster
QT-filen är c:a 34 MB.

Tillbaka.