Seglingen 11-06-29.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0629-poster