Seglingen 11-06-08.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0608-poster