Seglingen 11-06-08.
Klicka på
428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0608-poster
QT-filen är c:a 29 MB.

Tillbaka.