Seglingen 11-08-17.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0629-poster