Seglingen 11-06-01.
Klicka på
428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0601-poster
QT-filen är c:a 33 MB.

Tillbaka.