Seglingen 11-06-01.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0601-poster