Seglingen 11-06-22.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0622-poster