Seglingen 11-06-22.
Klicka på
428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0622-poster
QT-filen är c:a 29 MB.

Tillbaka.